ZASADY KLASYFIKACJI CHALLENGE  PODCZAS RAJDU DOLINĄ DUNAJCA

 • Na trasie Rajdu będą wyznaczone 3 odcinki oznaczone jako CHALLENGE.

 • Będą one zlokalizowane na podjazdach z zaznaczeniem początku i końca pod:

  Falsztyn (2,1km śr.5%),

  Przełęcz Knurowską (4,8km śr.6%),

  Przełęcz Wierch Młynne (2,9km śr.3%).

 • Uczestnicy, którzy będą chcieli uczestniczyć w Challengu muszą mieć włączoną aplikację STRAVA podczas jazdy.

 • Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE.

Uczestnicy, którzy na mecie rajdu udostępnią czasy pokonania wyznaczonych odcinków CHALLENGE w aplikacji STRAVA do godziny 16:00 będą brać udział w klasyfikacji końcowej. Klasyfikacja jest prowadzona w formule Open ( bez względu na wiek uczestnika) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

1. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE wg klucza:

  1. 1 m-ce – 30 pkt.

  2. 2 m-ce – 25 pkt.

  3. 3 m-ce – 20 pkt.

  4. 4 m-ce – 17 pkt.

  5. 5 m-ce – 14 pkt.

  6. 6 m-ce – 11 pkt.

  7. 7 m-ce – 8 pkt.

  8. 8 m-ce – 5 pkt.

  9. 9 m-ce – 3 pkt.

  10. 10 m-ce – 1 pkt.

W przypadku takiego samego czasu na jednym odcinku za dane miejsce będzie przyznawana taka sama liczba punktów wszystkim uczestnikom z tym samym czasem, a kolejny zawodnik otrzyma punkty zgodnie z miejsce, które będzie uwzględniało uczestników z lepszym czasem, np. na 1 miejscu jest 3 uczestników z takim samym czasem to otrzymują oni wszyscy po 30pkt., kolejny zawodnik z drugim czasem otrzyma punkty jak za miejsce 4 czyli 17pkt.

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższe miejsce na ostatnim odcinku.

 1. W końcowej klasyfikacji w kategorii kobiet i mężczyzn 3 pierwszych uczestników otrzyma nagrody rzeczowe+ trofea sportowe:

  1. 1 m-ce – Puchar

  2. 2 m-ce – Puchar

  3. 3 m-ce – Puchar